NSF Logo

Välkomna till

NSF Scout Värmland

Värmlands Distrik för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds videor på aktiviteter, tips och instruktioner av olika slag.

 
Karta & kompass Knopar Bygga Eld Sjukvård Mat Tips

Kartor och kompasskurs

Dubbelt halvslag

Bygg ett Torn,(& vinkelsurrning)

Förberedelser innan eldning tändmaterial, hugga & såga

Spjälka en arm

Stormkök

Reptrassel

 

Tältlineknopen

Trefot

Tända eld

Stabilt sidoläge

Nässelsoppa på stormkök

Fästa ett knivblad

 

Råbandsknop

Värmlandsspisen

Tända med Tändstål

Tryckförband

 

Gör en krok

 

Trumpetstek

 
 
 
 

Gör en såkruka

 

Timmerstek

 
 
 
 
 
 

Två olika Vinkelsurrningar

 
 
 
 
 
 

Skotstek

 
 
 
 
 

 

   

Aktiviteter inom Scouterna